Παράταση προθεσμίας υποβ. Α.Π.Δ. Γ’, Δ’ τριμήνων 2007 και Α’ τριμ. 2008 εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31.12.07 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλ. του Ταμ. Γεωργ. Συνετ. οργ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/141/28.12.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 428/2007 – Οδηγοί ΚΤΕΛ και απόλυση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 561/2007 – Διευθύνων Υπάλληλος και Συνδικαλιστική δράση – Πότε καταχρηστική απόλυση

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .