ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Β. Γαμβρούδη: Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κ. Τζιμάνη:  – Η καθαρά Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008- Η 25Η Μαρτίου, Ημέρα Τρίτη
Ν. 3634/2008 Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών, Γονικών Παροχών. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων…
ΛΑΕΚ (0,45%) έτους 2008