ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (04) καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες – καθαριστές του Υπ. Εθν. Παιδείας – Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/275/27.12.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβ. Α.Π.Δ. Γ’, Δ’ τριμήνων 2007 και Α’ τριμ. 2008 εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31.12.07 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλ. του Ταμ. Γεωργ. Συνετ. οργ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/141/28.12.07

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα