Γιατρός εργασίας..

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν γιατρό εργασίας?

Γιατρό εργασίας έχουν υποχρέωση να έχουν, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα (50) και άνω άτομα.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …