Ο Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ως χρόνος ασφάλισης…

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης?

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης, πλην όμως πρέπει να γίνει εξαγορά του. Υπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος εφ’ όσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3600 ημέρες εργασίας. Τον τρόπο εξαγοράς ορίζει ο Ν.1358/83 (ΕΑΕΔ 1983 σελ. 484)

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …