Ο Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ως χρόνος ασφάλισης…

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης?

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης, πλην όμως πρέπει να γίνει εξαγορά του. Υπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος εφ’ όσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3600 ημέρες εργασίας. Τον τρόπο εξαγοράς ορίζει ο Ν.1358/83 (ΕΑΕΔ 1983 σελ. 484)

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …