Ανώτατο όριο αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης…

Υπάρχει ανώτατο όριο αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης?

Βεβαίως υπάρχει. Ο μισθός με βάση τον οποίο θα γίνει ο υπολογισμός της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το 8πλάσιο του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίων (ΕΓΣΣΕ) επί 30. Σήμερα το κατώτατο ημερομίσθιο είναι 27,18 ευρώ. Συνεπώς 27,18x8x30 = 6523. Επομένως εάν ένας μισθωτός αμείβεται με 10.000 ευρώ μηνιαίως κ καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας, η αποζημίωση θα υπολογισθεί όχι με 10.000 ευρώ, αλλά με 6523 ευρώ.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …