Άδεια γονέων για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων…

Η άδεια των γονέων για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών περιλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία?

Ναι. Ο νόμος προβλέπει για τις ανάγκες των γονέων που φοιτούν τα παιδιά τους στην Αβάθμια και Ββάθμια εκπαίδευση. Τα νηπιαγωγεία ανήκουν στη Αβάθμια εκπαίδευση επομένως δικαιούνται άδεια απουσίας – σχολική και οι γονείς των οποίων τα τέκνα φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

 Ή άδεια αυτή η οποία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες ετησίως, δίνεται στον γονέα που κάνει χρήση του δικαιώματος, για κάθε παιδί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …