Άδεια γονέων για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων…

Η άδεια των γονέων για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών περιλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία?

Ναι. Ο νόμος προβλέπει για τις ανάγκες των γονέων που φοιτούν τα παιδιά τους στην Αβάθμια και Ββάθμια εκπαίδευση. Τα νηπιαγωγεία ανήκουν στη Αβάθμια εκπαίδευση επομένως δικαιούνται άδεια απουσίας – σχολική και οι γονείς των οποίων τα τέκνα φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

 Ή άδεια αυτή η οποία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες ετησίως, δίνεται στον γονέα που κάνει χρήση του δικαιώματος, για κάθε παιδί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …