Κατώτατο ημερομίσθιο…ΕΓΣΣΕ 2008 – 2009

Ποιο είναι το κατώτατο ημερομίσθιο?

Βάση της τελευταίας ρύθμισης Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 για τους

α) άγαμους χωρίς προυπηρεσία, το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται από

  • 1/1/08 σε 30,40 ευρώ
  • 1/9/08 σε 31,32 ευρώ
  • 1/5/09 σε 33,04 ευρώ

β) έγγαμους χωρίς προυπηρεσία, το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται από

  • 1/1/08 σε 33,45
  • 1/9/08 σε 34,45
  • 1/5/09 σε 36,34

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …