Κατώτατο ημερομίσθιο…ΕΓΣΣΕ 2008 – 2009

Ποιο είναι το κατώτατο ημερομίσθιο?

Βάση της τελευταίας ρύθμισης Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 για τους

α) άγαμους χωρίς προυπηρεσία, το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται από

  • 1/1/08 σε 30,40 ευρώ
  • 1/9/08 σε 31,32 ευρώ
  • 1/5/09 σε 33,04 ευρώ

β) έγγαμους χωρίς προυπηρεσία, το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται από

  • 1/1/08 σε 33,45
  • 1/9/08 σε 34,45
  • 1/5/09 σε 36,34

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …