Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας…

Πόσο είναι το ανώτερο όριο αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας?

Με την ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007 οι αποζημιώσεις βελτιώνονται και το ανώτερο όριο καθορίζεται στα 165 ημερομίσθια (από 160) για αυτούς που έχουν συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσίας.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …