Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων έτους 2008 – Τροποποίηση αριθμ. 7038/3.2.04 απόφασης “Καθορισμός του Τύπου προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων” (περιλ.) – Απόφ. 64871/2007

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1133/2007 – Επίδομα Τέκνων και Χρόνος χορήγησής του

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1045/2007 – Εργατικό Ατύχημα και Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .