Επίδομα τρίτου παιδιού, ποιοι το δικαιούνται?…

Από το Ν.2972/01 άρθρ.5 προβλέπεται η καταβολή επιδόματος στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί.
Αυτό σήμερα ανέρχεται σε 170,80 ευρώ μηνιαίως και το καταβάλλει ο ΟΓΑ από την του μήνα, του επόμενου της γέννησης.
Καταβάλλεται ανεξαρτήτως ύψους οικογενειακού εισοδήματος και μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του.
Ακόμη πέραν αυτού, σύμφωνα με το Ν.3454/06 καταβάλλεται από το Δημόσιο εφ άπαξ παροχή 2,000 ευρώ.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …