Πότε υφίσταται Ανωτέρα Βία…

Κατά τον Α.Κ. (άρθρ. 656,657,380) ανωτέρα βία υπάρχει όταν το απρόβλεπτο και τυχερό περιστατικό, που δεν οφείλεται σε πταίσμα, είναι από τη φύση του εξαιρετικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να αποτραπεί από την ανθρώπινη δύναμη, έστω και αν ληφθούν μέτρα άκρας επιμελείας και συνέσεως.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …