Επιταγή Επανένταξης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας

Το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 για την αντιμετώπιση της ανεργίας των επιδοτούμενων και μακροχρόνια ανέργων καθιερώνει την επιταγή επανένταξης αυτών στην αγορά εργασίας. Η αξία της ισοδυναμεί με το δικαιούμενο ποσό επιδότησης αυτών. Με ΥΑ θα καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής. 

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …