Εργασιακή Εμπειρία Ανέργων κάτω των 24 ετών

Με το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε επιχειρήσεις συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. Οι αποδοχές αντιστοιχούν στο 80% του ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης και ασθένειας. Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ.  

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …