Ποια τα Ποσοστά Απολύσεων με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3863/10

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο καθορίστηκαν νέα ποσοστά Απολύσεων:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν είκοσι (20) εώς εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

Απολύσεις πέρα από τα όρια αυτά χαρακτηρίζονται ομαδικές.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …