Προσαύξηση Υπερεργασίας με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3863/10

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο προβλέπεται η αμοιβή της υπερεργασίας ( 40 έως 45 ώρες εβδομαδιαίως) να αμείβεται με το ωρομίσθιο το καταβαλλόμενο προσαυξημένο κατά 20% αντί του ισχύοντος μέχρι τότε 25%

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …