Χρόνος Προειδοποίησης Απόλυσης με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3863/10 & Ν.3899/10

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο ο χρόνος προειδοποίησης για την καταβολή της μισής αποζημίωσης είναι:

1 μήνας για υπαλλήλους με υπηρεσία  1 εώς 2 χρόνια

2 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 2 εώς 5 χρόνια

3 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 5 έως 10 χρόνια

4 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 10 εώς 15 χρόνια

5 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 15 εώς 20 χρόνια

6 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 20 και πάνω χρόνια

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …