Νέα αύξηση φορολογίας θα επιταχύνει την ύφεση

TH θέση ότι η κυβέρνηση δεν έχει περιθώρια για νέα αύξηση των φορολογικών συντελεστών διατυπώνει ο διοικητής της Tραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος στην ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική και τονίζει ότι η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να εστιαστεί τόσο στην επανεκκίνηση των μηχανισμών ανάπτυξης όσο και στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, “περαιτέρω αύξηση της επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων θα κατέληγε όχι μόνο να επιτείνει την ύφεση, αλλά και να επιτύχει το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή μείωση αντί αύξησης των εσόδων».

Με την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής, που υποβλήθηκε χθες στη Βουλή, ο κ. Προβόπουλος τονίζει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη και υπογραμμίζει ότι “είναι απόλυτη ανάγκη η δημοσιονομική πολιτική να προγραμματίζεται με βάση εναλλακτικές εκδοχές και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν αποκλίσεις με διορθωτικές κινήσεις”.

Ο κ. Προβόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι η επιφυλακτικότητα των αγορών τροφοδοτείται και από αναλύσεις που θεωρούν αναπόφευκτη την αναδιάρθρωση του χρέους, προεξοφλώντας ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι καθηλωμένοι σε χαμηλό επίπεδο.

Επείγουν οι διαρθρωτικές αλλαγές

Η Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά και σε συστάσεις σχετικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές που επείγουν, όπως:

• Ο εκσυγχρονισμός και η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.

• Η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.

• Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

• Η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η προώθηση των επενδύσεων και η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας.

• Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 4% και η ανεργία θα ξεπεράσει το 12%.

Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι η δημοσιονομική προσαρμογή παρουσιάζει αξιόλογη πρόοδο. Ωστόσο «οι κίνδυνοι αποκλίσεων από τους στόχους εξακολουθούν να είναι υψηλοί» και ενισχύονται από την επικείμενη αναθεώρηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης του 2009, που είναι πιθανό να επηρεάσει και τον λόγο ελλείμματος/ΑΕΠ το 2010, επισημαίνεται στην έκθεση.

Η ΤτΕ προσθέτει ότι η ύφεση θα συνεχιστεί και το 2011, με μικρότερη όμως ένταση, ενώ επισημαίνει ότι για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα, η οικονομία θα πρέπει να προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, έως ότου αρχίσει να ανακάμπτει μέσω της ενεργότερης συμβολής του ιδιωτικού τομέα.

Το σχέδιο για την ανάπτυξη Ο διοικητής της Tραπέζης της Ελλάδος προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

Πρώτον:

Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και συγκεκριμένα, μεσοπρόθεσμα σχέδια με σαφείς στόχους και μέσα πολιτικής για την εξωστρεφή ανάπτυξη – με έμφαση δηλαδή στις εξαγωγές και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τεθούν προτεραιότητες:

(α) για την κατανομή των δημόσιων πόρων που διατίθενται τόσο για τις δημόσιες επενδύσεις όσο και για την ενίσχυση των ιδιωτικών και

(β) για την αναβάθμιση των υποδομών, π.χ. στους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Δεύτερον:

Επισήμανση, κωδικοποίηση, εξειδίκευση και ταχεία εφαρμογή των οριζόντιων αλλαγών που εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίδραση στον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με την ΤτΕ, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, με την ουσιώδη βελτίωση του ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου.

«Εάν σύντομα υπάρξουν απτά αποτελέσματα στο ζήτημα αυτό, θα είναι ευκολότερο να προσελκυστούν ξένα ή και εγχώρια κεφάλαια, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που απαιτούνται» τονίζει ο κ. Προβόπουλος.

Εκτιμήσεις για την πραγματική οικονομία

Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να επιδείξουν διορατικότητα και να αναλάβουν αμέσως επενδυτικές πρωτοβουλίες και κυρίως να αντιληφθούν ότι “η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στο συντομότερο χρονικό διάστημα δεν είναι πλέον εφικτή”, τονίζεται στην έκθεση, στην οποία γίνεται και αποτίμηση του κόστους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2010 το ΑΕΠ μειώθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 κατά 3% και ολόκληρο τον χρόνο η πτώση αναμένεται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 4%, η ανεργία προβλέπεται ότι θα υπερβεί το 12% και οι μέσες πραγματικές αποδοχές, επηρεαζόμενες και από τον υψηλό πληθωρισμό, θα μειωθούν κατά 8% στο σύνολο της οικονομίας και σε ποσοστό 17% στο Δημόσιο.

Ο κ. Προβόπουλος, αναφερόμενος στο ασφαλιστικό, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν “περαιτέρω προσαρμογές”.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αξιολογήσεις προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2011, των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ μεταξύ 2009-2060.

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …