Αναμορφώθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

O τύπος και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1028/6.2.2011 που δημοσιοποιήθηκε από το Yπουργείο Oικονομικών. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχεις ως εξής:

Aποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2011, Φ2 TAXIS).

Άρθρο 2

Μεταβατικές – τελικές διατάξεις

1. Το έντυπο αυτό ισχύει για υποβολή περιοδικών δηλώσεων μόνο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μέχρις εκδόσεως νέου εντύπου.

2. Προκειμένου για υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, θα χρησιμοποιείται το έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS (ισχύον έντυπο), με χειρόγραφη διόρθωση και αναγραφή των συντελεστών που ισχύουν για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011.

3. Oσον αφορά τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής, καθώς και την αρμόδια ΔΟΥ ισχύουν όσα ορίζονται στις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 και 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/ 18.4.2006, όπως ισχύουν.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Δείτε ακόμα

10η αξιολόγηση: Χρέη δημοσίου – συντάξεις – ΕΝΦΙΑ – κόκκινα δάνεια στα «καυτά» μέτωπα

Koρυφώνονται οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης – θεσμών σήμερα και αύριο για τη 10η αξιολόγηση στο πλαίσιο …

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Μαρτίου

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ «ανέβηκαν» τα ειδοποητήρια για τις εισφορές Μαρτίου για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς …