Αναμορφώθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

O τύπος και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1028/6.2.2011 που δημοσιοποιήθηκε από το Yπουργείο Oικονομικών. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχεις ως εξής:

Aποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2011, Φ2 TAXIS).

Άρθρο 2

Μεταβατικές – τελικές διατάξεις

1. Το έντυπο αυτό ισχύει για υποβολή περιοδικών δηλώσεων μόνο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μέχρις εκδόσεως νέου εντύπου.

2. Προκειμένου για υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, θα χρησιμοποιείται το έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS (ισχύον έντυπο), με χειρόγραφη διόρθωση και αναγραφή των συντελεστών που ισχύουν για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011.

3. Oσον αφορά τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής, καθώς και την αρμόδια ΔΟΥ ισχύουν όσα ορίζονται στις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 και 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/ 18.4.2006, όπως ισχύουν.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Δείτε ακόμα

Τα 4 σενάρια για την άμεση ενίσχυση της εστίασης Εξετάζεται σχέδιο για τη στήριξη και του τουρισμού – Τα διλήμματα και οι προβληματισμοί

Τέσσερα σενάρια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της εστίασης και σε δεύτερο χρόνο του τουρισμού …

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Νέος γύρος εκταμιεύσεων – Τον Απρίλιο ο 7ος κύκλος – Ανοιχτό ενδεχόμενο για 8ο

Ίσως και σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος εκταμίευσης σε δικαιούχους του 6ου κύκλου …