Πώς διαμορφώνονται οι αλλαγές στους μισθούς

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Με την εγκύκλιο (βλ. συνημμένο αρχείο) ρυθμίζονται συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

Οπως ορίζει η εγκύκλιος, τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, μειώνονται κατά 22% σε σχέση την προηγούμενη Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που είχε υπογραφεί στις 15/7/2010. Έτσι, ο κατώτερος μισθός διαμορφώνεται στα 586,08 ευρώ, ενώ στα 26,18 ευρώ ανέρχεται το κατώτατο ημερομίσθιο.

Όσον αφορά στους νέους κάτω των 25 ετών η μείωση είναι 32%. Ο μισθός διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ. Για τους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής, η μείωση υπολογίζεται σε σχέση με την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, ακόμη και αν προσλαμβάνονται σε κλάδους που προβλέπεται μεγαλύτερος βασικός κλαδικός μισθός.Από τις 14-02-12 η διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος και δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Το όριο της τριετίας για τις συλλογικές συμβάσεις επηρεάζει και το χρονικό όριο των ατομικών συμβάσεων που ενσωματώνουν τους όρους των κλαδικών.

Τρίμηνη προθεσμία δίνεται για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει, προκειμένου να επαναδιαπραγματευθούν οι κοινωνικοί εταίροι. Στο διάστημα αυτό παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που περιέχουν τους όρους των συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει.

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη του τριμήνου, στις 14 Μαΐου, και εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση, παύουν να ισχύουν οι υφιστάμενες αμοιβές και προσαρμόζονται στο κλιμάκιο της κλαδικής σύμβασης ενώ διατηρούνται τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας.

Αυτή η «εύνοια» δεν ισχύει για τους νεοπροσλαμβανομένους, ενώ από την ίδια ημερομηνία τη μείωση των αμοιβών στα όρια του βασικού κλαδικού μισθού μπορεί να επιβάλει μονομερώς ο εργοδότης.

Οι όροι των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν πριν από τις 14/2/2012 και έχει παρέλθει και η εξάμηνη μετενέργεια, χάνουν τον κανονιστικό τους χαρακτήρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν σαν όροι των ατομικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με το νόμο, για τη σύναψη νέας ή τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβές μεγαλύτερες από τον βασικό κλαδικό μισθό, ενώ οι ατομικές συμβάσεις έχουν ως αφετηρία τα κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μειωμένα κατά 22%.

 

Πηγή: Naftemporiki.gr

 

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …