Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ελάχιστος μισθός ανά κράτος-μέλος

Την πρόβλεψη ενός ελάχιστου μισθού σε όλα τα κράτη-μέλη, ο οποίος θα είναι διαφοροποιημένος τόσο σε εθνικό όσο και κοινοτικό επίπεδο, καθώς επίσης και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων σε τομείς έντασης εργασίας αναμένεται να εισηγηθεί σήμερα η Κομισιόν στο πλαίσιο συνολικού «πακέτου» με στόχο την τόνωση της απασχόλησης.

Πρόκειται για μια στροφή της Επιτροπής, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούσε τον ελάχιστο μισθό ως εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ειδικότερα για τις προσλήψεις.

Η σημερινή θέση της Κομισιόν είναι αντιφατική και σε σχέση με τη στάση που κράτησε έναντι της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, όπου μέσω της τρόικας επέβαλε μείωση του ελάχιστου μισθού.

Ειδικές περιπτώσεις

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων γι’ αυτή την αντίφαση, η εκπρόσωπος του αρμόδιου επίτροπου για θέματα Απασχόλησης (Λάζλο Αντορς) χαρακτήρισε τις δύο χώρες ειδικές περιπτώσεις, όπου έπρεπε να ληφθούν αυτά τα μέτρα, ενώ ο εκπρόσωπος του Ολι Ρεν, ισχυρίστηκε ότι στην Ελλάδα αποφασίστηκε η μείωση, διότι τα προηγούμενα χρόνια δόθηκαν μεγάλες αυξήσεις μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα.

Το «πακέτο»

Το «πακέτο» που φέρει την ονομασία «Σύμφωνο για την Απασχόληση», το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα ο κ. Αντορ, αναμένεται να οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις στο πλαίσιο του συμβουλίου, δεδομένου ότι η Κομισιόν επιχειρεί να εμπλακεί σε έναν τομέα όπου από τη συνθήκη έχει ελάχιστες αρμοδιότητες.

Η διαμόρφωση της πολιτικής απασχόλησης αποτελεί υπόθεση του κάθε κράτους-μέλους, κάτι που αναμένεται να επισημανθεί στην Επιτροπή από αρκετές χώρες και κυρίως τη Γερμανία, η οποία διαχρονικά αρνείται την εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας στην Ε.Ε.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες «ποντάρουν» στο γεγονός ότι όπως πρόσφατα αποφασίστηκε η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωζώνης, έτσι και τώρα θα μπορούσε να γίνει η υπέρβαση και στον τομέα της απασχόλησης. Να καθορίζονται δηλαδή οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές σε κεντρικό επίπεδο από τις Βρυξέλλες.

Οπως επισημαίνει στο προσχέδιο της πρότασης, ο καθορισμός ελάχιστου μισθού σε ανάλογα επίπεδα μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό του φαινομένου της σημαντικής αύξησης της φτώχειας και μεταξύ των εργαζομένων. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν στις Βρυξέλλες, ο καθορισμός ελάχιστου μισθού μπορεί να «φρενάρει» μια εναρμόνιση προς τα κάτω των μισθών στην Κοινότητα.

Η εισήγηση

Η εισήγηση της Επιτροπής για τον ελάχιστο μισθό καλύπτει τόσο το κοινοτικό σκέλος όσο και το εθνικό. Σε κοινοτικό επίπεδο προτείνει ο ελάχιστος μισθός να είναι προσαρμοσμένος στο βιοτικό επίπεδο κάθε χώρας.

Σε εθνικό επίπεδο εισηγείται τη γενίκευση του μέτρου που εφαρμόζεται σήμερα σε ορισμένες χώρες, κυρίως στη Γερμανία, όπου ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται ανά κλάδο με βάση την κατάστασή του και τις προοπτικές που παρουσιάζει. Με άλλα λόγια προτείνει να μην υπάρχει ενιαίος ελάχιστος μισθός, αλλά διαφοροποιημένος.

Διαβούλευση εταίρων

Η εκπρόσωπος του κ. Αντορς τόνισε ότι οι παραπάνω αλλαγές θα πρέπει να γίνουν έπειτα από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων (εκπρόσωπο εργοδοτών και εργαζόμενων) και των κυβερνήσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα ελάχιστος μισθός προβλέπεται σε 20 από τα 27 κράτη-μέλη, ενώ κυμαίνεται από 138 ευρώ στη Βουλγαρία μέχρι 1.801 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο «Σύμφωνο για την Απασχόληση» προσδιορίζει και τους κλάδους μεγάλης έντασης εργασίας, στους οποίους θα πρέπει, όπως τονίζει, να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζόμενων. Πρόκειται για την «πράσινη» οικονομία, την υγεία με έμφαση στην φροντίδα των ηλικιωμένων, καθώς επίσης και οι νέες τεχνολογίες.

Μέτρα για την προώθηση ανάπτυξης και απασχόλησης

Οι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι στόχοι του ΕΣΠΑ είναι τα βασικά αντικείμενα του επικεφαλής της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος θα παρακολουθήσει σήμερα από την Αθήνα τις εξαγγελίες του προέδρου της Κομισιόν, Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, στις Βρυξέλλες για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Ο επικεφαλής της ομάδας που συνέστησε ο ίδιος ο κ. Μπαρόζο πέρσι το καλοκαίρι έπειτα από παράκληση του τότε πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, αναμένεται ότι θα είναι εξαιρετικά διακριτικός στην τωρινή του επίσκεψη στη χώρα μας λόγω της προεκλογικής περιόδου.

Ως γνωστόν, ο κ. Ράιχενμπαχ έχει θέσει ως μια από τις βασικές προτεραιότητες την απεμπλοκή κονδυλίων, τα οποία, ενώ έχει ήδη θεσμοθετηθεί, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν είτε λόγω της έλλειψης ρευστότητας είτε λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων που προβάλλουν οι τράπεζες για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε ΜΜΕ.

Ο επικεφαλής της ομάδας δράσης έχει αναλάβει προσωπικά να άρει τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι διαθέσιμα περίπου 4 δισ. ευρώ, τα οποία μέχρι στιγμής δεν μπορούν να κινηθούν. Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή θα είναι η πορεία σύστασης και λειτουργίας του νέου ταμείου εγγυοδοσίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην συνέχεια η δημιουργία του ταμείου υποδομών.

Ενα δεύτερο μεγάλο θέμα που σχετίζεται και με τις σημερινές εξαγγελίες Μπαρόζο είναι η διάσωση και η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 4,2 δισ. ευρώ από το Γ’ ΚΠΣ που κινδυνεύουν να χαθούν.

Από το ποσό αυτό, τα 3 δισ. ευρώ προέρχονται από 8.724 ημιτελή έργα του Γ’ ΚΠΣ (το ½ των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο, αλλιώς θα επιστραφεί το σύνολο των κονδυλιών βαρύνοντας ισόποσα τον προϋπολογισμό). Επίσης, ποσό 1,2 δισ. ευρώ αφορά στο Ταμείο Συνοχής της προηγούμενης περιόδου.

Ο λόγος για 35 ημιτελή έργα, για τα μισά εκ των οποίων ο χρόνος είτε έχει λήξει ήδη είτε λήγει φέτος και τα ποσά κινδυνεύουν να χαθούν. Στο θέμα αυτό ο επικεφαλής της ομάδας δράσης δίνει μεγάλη προσοχή στην τήρηση των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί σε συνεργασία και με την επιτροπή περιφερειακής πολιτικής.

Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να προωθηθούν και τα 180 μεγάλα έργα-στόχοι που έχουν συμφωνηθεί με την επιτροπή στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πόρων ύψους 14,4 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να απορροφηθούν από το ΕΣΠΑ.

Σε γενικότερο πλαίσιο που αφορά στις κρατικές ενισχύσεις, υπάρχουν συζητήσεις για τη βελτίωση της ικανότητας της ελληνικής κυβέρνησης να εντοπίζει και να κοινοποιεί μέτρα κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παροχή τεχνικής βοήθειας

Ο επικεφαλής της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, αναμένεται να αναλάβει δράση και στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, ανταποκρινόμενος στην έκκληση που έγινε κατά την προηγούμενη επίσκεψή του από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Εκτιμάται ότι η τεχνική βοήθεια μπορεί να διευκολύνει την επιτυχή πώληση ορισμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων και γης) μέσω της αποσαφήνισης του κανονιστικού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιούνται οι πιθανοί αγοραστές (όπως οι λιμένες) ή μέσω του εντοπισμού και της άρσης των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές.

Εσοδα και δαπάνες

Παράλληλα ο επικεφαλής της ομάδας δράσης αναμένεται να εξετάσει και την πορεία του μετασχηματισμού των συστημάτων είσπραξης εσόδων και διαχείρισης δαπανών που είναι άλλη μια από τις αρμοδιότητες της τεχνικής ομάδας.

Τέλος, μεγάλο μέρος της επίσκεψής του στη χώρα μας θα αναλώσει ο Γερμανός εμπειρογνώμονας στην πορεία υλοποίησης του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ειδικά για τα κομμάτια εκείνα τα οποία περιγράφουν τη σύσταση και τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων.

Στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι τα απόμενα βήματα για την απεμπλοκή των διαδικασιών ώστε ο νόμος να καταστεί απολύτως λειτουργικός μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Πηγή: Naftemporiki.gr

 

Δείτε ακόμα

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία θα εκτοξεύσει τις τιμές βασικών προϊόντων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκτακτο επίδομα: Πριν από το Πάσχα η καταβολή του – Ποιοι οι δικαιούχοι

Με την ακρίβεια να «γονατίζει» τα νοικοκυριά όλο και περισσότερο και τον πληθωρισμό να φτάνει …