Αναδιάρθρωση ποινολογίου για φορολογικές παραβάσεις

ΡΙΖΙΚΗ ανατροπή στο «ποινολόγιο» της εφορίας σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την κατάργηση αρκετών προστίμων που επιβάλλονται για πολύ μικρές παραβάσεις και τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για βαριές παραβάσεις, όπως τα πλαστά και εικονικά στοιχεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το νέο καθεστώς δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία όταν:

– Διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος

– Έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο

– Για κάποια συναλλαγή που έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής, δελτίο αποστολής κ.λπ.) και υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που εκδόθηκε κανονικά και έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και εκδόθηκε

– Δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής και αποδεικνύεται µε αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής

– Έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής µε γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης

– Αφορούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη

– Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο ή που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο.

Στο νέο και ευνοϊκότερο καθεστώς αναμένεται να υπαχθούν και όσοι έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία και βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές που προβλέπονται από την απαρχαιωμένη νομοθεσία που ισχύει ως σήμερα. Ουσιαστικά, με το νέο ποινολόγιο οι επιχειρηματίες αλλά και οι μισθωτοί που έχουν μπλοκ αποδείξεων για μια δεύτερη απασχόληση θα απαλλάσσονται από τον «εφιάλτη» της απόρριψης των βιβλίων τους.
Στις περιπτώσεις όμως μη καταβληθέντων φόρων η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με την παράβαση, το οποίο θα κυμαίνεται από 1% έως 10% επί του φόρου που δεν πληρώθηκε.
Επίσης το πρόστιμο δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού, ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης, ενώ σε περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο.

Από την άλλη πλευρά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αλλά και τις μειώσεις εισοδημάτων που έχουν υποστεί όλοι οι φορολογούμενοι, μελετά «ευκολίες πληρωμής» για τα πρόστιμα που βεβαιώνονται. Το σχέδιο που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου προβλέπει ότι:

– τα πρόστιμα θα καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είν-κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις, να παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή, 40% για την καταβολή σε δόσεις, για κάθε δόση, εκτός της πρώτης για την οποία δεν παρέχεται έκπτωση. Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με έκπτωση επόμενης δόσης αν δεν έχει εξοφληθεί η προηγούμενη αυτής

– εάν οι φορολογούμενοι καταβάλλουν το σύνολο των προστίμων θα έχουν έκπτωση της τάξης του 30%.
Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.

Πηγή: express.gr

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …