Οδηγός παροχών υγείας για τους νέους συνταξιούχους ΟΑΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ για τις παροχές υγείας των νέων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ παρέχει εγκύκλιος του Οργανισμού. Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (τ. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που καθίσταντο συνταξιούχοι μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ελάμβαναν παροχές υγείας από τον Κλάδο Ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους ελάμβαναν βιβλιάριο ασθενείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος.

Προς τούτο αποδιδόταν στο ΙΚΑ ποσοστό 10% της μηνιαίας σύνταξης (4% σε βάρος του συνταξιούχου και 6% σε βάρος του φορέα). Από 1/1/2012 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις οποίες τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού υπάγονται:

• Ως προς τις παροχές σε είδος στον Κλάδο Υγείας ΕΟΠΥΥ.
• Ως προς τις παροχές σε χρήμα στο λογαριασμό παροχών σε χρήμα του ΟΑΕΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011 οι ασφαλιζόμενοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθενείας σε είδος στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα.

Κατόπιν όμως της αριθμ. 58/05-09-2012 εγκυκλίου και του αριθμ. Γ99/595/17.9.2012 γενικού εγγράφου ΙΚΑ και προκειμένου να μη μείνουν χωρίς παροχές οι νέοι συνταξιούχοι, μετά από απόφαση δ.σ. του Οργανισμού, από λήψεως της παρούσης και μέχρι την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ για εξυπηρέτηση σε παροχές υγείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι συνταξιούχοι του Οργανισμού (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ, θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ και το βιβλιάριό τους παραμένει σε ισχύ.

2. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού για τους οποίους εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση από την ημερομηνία λήψεως της παρούσης θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ όπως οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι.

3. Επίσης, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού για τους οποίους είχε εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση θα αντιμετωπίζονται όπως οι συνταξιούχοι της περίπτωσης 2 με παράταση της ισχύος του βιβλιαρίου ασθενείας ΟΑΕΕ.

4. Οι συνταξιούχοι, κατέχοντες βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ σε ισχύ το οποίο όμως ακυρώθηκε, θα ενημερώνονται ότι θα πρέπει να επανέλθουν στις υπηρεσίες ΙΚΑ για επαναφορά σε ισχύ του ακυρωμένου βιβλιαρίου.

5. Οι συνταξιούχοι κατέχοντες βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ με συγκεκριμένη διάρκεια μετά τη λήξη ισχύος του βιβλιαρίου ασθενείας θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας.

Πηγή: Express.gr 24/09/12-07:01

 

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …