Σύστημα εκ Περιτροπής Εργασίας και Πρόσληψη Νέου Προσωπικού

Εάν μια επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας μπορεί να προβεί σε πρόσληψη νέου προσωπικού και αν ναι είναι νόμιμες οι προσλήψεις?

Οι προσλήψεις προσωπικού και οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται κατά τη διάρκεια ισχύος του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δεν απαγορεύονται όποτε είναι έγκυρες. Εξεταστέον όμως είναι εάν πάσχουν από άλλους λόγους. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει μια αντιφατικότητα. Η επίκληση του περιορισμού της δραστηριότητας για την εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας έρχεται σε αντιφαση με την ανάγκη πρόσληψης νέων εργαζομένων. Μπορεί από τα δικαστήρια να κριθεί καταχρηστικό το δικαίωμα του εργοδότη επιβολής του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας και ως εκ τούτου παράνομο, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …