Σύστημα εκ Περιτροπής Εργασίας και Πρόσληψη Νέου Προσωπικού

Εάν μια επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας μπορεί να προβεί σε πρόσληψη νέου προσωπικού και αν ναι είναι νόμιμες οι προσλήψεις?

Οι προσλήψεις προσωπικού και οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται κατά τη διάρκεια ισχύος του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δεν απαγορεύονται όποτε είναι έγκυρες. Εξεταστέον όμως είναι εάν πάσχουν από άλλους λόγους. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει μια αντιφατικότητα. Η επίκληση του περιορισμού της δραστηριότητας για την εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας έρχεται σε αντιφαση με την ανάγκη πρόσληψης νέων εργαζομένων. Μπορεί από τα δικαστήρια να κριθεί καταχρηστικό το δικαίωμα του εργοδότη επιβολής του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας και ως εκ τούτου παράνομο, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …