Περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης και ημέρες ασφάλισης

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει πολλαπλή απασχόληση πόσες ημέρες ασφάλισης του αναγνωρίζονται?

Πολλαπλή απασχόληση υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος παρέχει την εργασία του την αυτή ημέρα σε περισσότερους από έναν εργοδότες, μετά των οποίων συνέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι λογίζονται ότι πραγματοποιούν για την εντός της αυτής ημέρας απασχόλησης τους μια ημέρα εργασίας οπότε δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 μηνιαίως.   

 

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …