Περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης και ημέρες ασφάλισης

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει πολλαπλή απασχόληση πόσες ημέρες ασφάλισης του αναγνωρίζονται?

Πολλαπλή απασχόληση υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος παρέχει την εργασία του την αυτή ημέρα σε περισσότερους από έναν εργοδότες, μετά των οποίων συνέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι λογίζονται ότι πραγματοποιούν για την εντός της αυτής ημέρας απασχόλησης τους μια ημέρα εργασίας οπότε δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 μηνιαίως.   

 

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …