Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου έγκυος και διαθεσιμότητα

Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα?

Μπορεί να τεθεί σε διαθσιμότητα σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και 4254/2014. ¨ομως η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα (12) δώδεκα μηνών μετά από αυτόν ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.   

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …