Αλλαγή Υπόχρεου Καταβολής Εισφορών για την Ασφάλιση των Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού Προθεσμία Επιλογής Αποδοχών Οργανικής Θέσης / Αντιμισθίας Εγκ. ΙΚΑ 3/15.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ Α.Π. 436/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μηχανικός με Μισθό και Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Α.Π. 312/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .