ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αλλαγή Υπόχρεου Καταβολής Εισφορών για την Ασφάλιση των Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού Προθεσμία Επιλογής Αποδοχών Οργανικής Θέσης / Αντιμισθίας Εγκ. ΙΚΑ 3/15.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναγνώριση με εξαγορά στα Β.Α.Ε. Χρόνου Πραγματικής Απασχόλησης Περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε Εργασίες ή Ειδικότητες που Εξαιρέθηκαν από τον Νέο Πίνακα ΒΑΕ Εγκ. ΙΚΑ 4/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα