Αναγνώριση με εξαγορά στα Β.Α.Ε. Χρόνου Πραγματικής Απασχόλησης Περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε Εργασίες ή Ειδικότητες που Εξαιρέθηκαν από τον Νέο Πίνακα ΒΑΕ Εγκ. ΙΚΑ 4/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ Α.Π. 436/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μηχανικός με Μισθό και Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Α.Π. 312/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .