Αναγνώριση Χρόνου Εκπαιδευτικής Άδειας Άνευ Αποδοχών και Μέχρι Δύο Έτη ως Χρόνου Ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Εγκ.ΙΚΑ 5/15.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης ΕΠΑ Α.Π. 436/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μηχανικός με Μισθό και Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Α.Π. 312/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .