Δοκιμαστική Περίοδος Υπαλλήλων Ν.3899/10

Η Δοκιμαστική Περίοδος των Υπαλληλων με το Ν.3899/10 αυξήθηκε από δύο (2) μήνες σε δώδεκα (12) μήνες.
Κατά το χρόνο αυτό εάν απολυθεί δεν δικαιούται αποζημίωση.

Η διάταξη έχει εφαρμογή για τις προσλήψεις – απολύσεις μετά την 17/12/2010 ημέρα εφαρμογής του νόμου.

(Δηλαδή για τις απολύσεις των προσληφθέντων μετά την 17/10/2010)

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …