Κατάτμηση Αδείας με το άρθρ.6 του Ν.3846/10

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η Κατάτμηση του χρόνου Αδείας

α) Με Πρωτοβουλία του Εργοδότη

Εξ αιτίας σοβαρής ή επίγουσας ανάγκης της επιχείρησης σε δύο (2) δόσεις εκ των οποίων η πρώτη διαρκεί τουλάχιστον (6) ημέρες.
Τελεί υπό την έγκριση του ΣΕΠΕ. Απαιτέιται αίτηση.

β) Με πρωτοβουλία του Εργαζόμενου

Με γραπτή αίτηση στον Εργοδότη η οποία διατηρείται επί 5ετία
Στην περίπτωση αυτή η άδεια μπορεί να δοθεί και σε περισσότερες των δύο περιόδων εκ των οποίων η μία να διαρκεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες για την πενθήμερη εργασία ή δώδεκα (12) ημέρες για την εξαήμερη εργασία.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …