Ειδικής Άδεια Μητρότητας των 6 μηνών Ν.3655/08 και προστασία από απόλυση..

Η Μητέρα που κάνει χρήση της Ειδικής Άδειας των έξι (6) μηνών του Ν.3655/08 προστατεύεται από την απόλυση επί δεκαπέντε (15) μήνες μετά τη γέννα αντί των 12 (Ν.3896/10 άρθρ.20)

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …