Καθορισμός Δικαιολογητικών και Αποζημίωσης των Προσώπων καθώς και Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών που Προσφέρουν Υπηρεσίες στο Πλαίσιο του Συστήματος Παροχής Νομικής Βοήθειας, Απόφ.67506/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργατικό Ατύχημα στον Προαύλιο Χώρο της Επιχείρησης και Ευθύνη Εργοδότη ΑΠ 11/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Δημόσιο και Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου συναφθείσες πριν από Π.Δ.81/03 και 164/04 ΑΠ 16/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .