ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 6.9.12 Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρ.3 του Ν.3986/11 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός Διαδικασίας και Δικαιολογητικών για την Πληρωμή της Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών με Τέκνα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Χαμηλά Εισοδήματα Απόφ.2/46354/0026/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός Δικαιολογητικών και Αποζημίωσης των Προσώπων καθώς και Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών που Προσφέρουν Υπηρεσίες στο Πλαίσιο του Συστήματος Παροχής Νομικής Βοήθειας, Απόφ.67506/12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα