Σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) και του τομέα πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ, Εγκ. Υπ. Εργασίας/ΓΓΚΑ Φ80020/οικ.18354/727/11.9.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Γνήσια και απλή ετοιμότητα, οδηγός σχολικού ΑΠ 814/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έγκυρη η συμφωνία μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος από αποζημίωση με υποχρέωση καταβολής από εργοδότη ΑΠ 908/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .