Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων άρθρ.50 του Ν.4174/2013, Εγκ.ΑΑΔΕ Ε 2173/30.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών στις ΔΟΥ και λοιπές ρυθμίσεις, Αποφ.Υπ.Οικονομικών Α 1236/27.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2162/13.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .