Σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχ/σεις που επλήγησαν λόγω covid-19 κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, Απόφ.ΓΔΟΥ 246/26.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών στις ΔΟΥ και λοιπές ρυθμίσεις, Αποφ.Υπ.Οικονομικών Α 1236/27.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2162/13.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .