ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και λοιπών στοιχείων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους
Η 1η Μαΐου 2010 ημέρα Σάββατο
Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010 – ΠΟΛ 1018/6.3.10

Τρόπος υπολογισμού χρόνου αδείας του NAT για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 35ετίας με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης – Εγκ. ΙΚΑ 13/28.1.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα