ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και λοιπών στοιχείων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους
Η 1η Μαΐου 2010 ημέρα Σάββατο
Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010 – ΠΟΛ 1018/6.3.10

Αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και λοιπών στοιχείων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα