ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και λοιπών στοιχείων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους
Η 1η Μαΐου 2010 ημέρα Σάββατο
Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010 – ΠΟΛ 1018/6.3.10

Ν. 3819/2010 Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.09 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλωστών χώρων που άλλαξαν χρήση”

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα