ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, Μνημόνιο 2 και Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
Λύση της Σχέσης Εργασίας του Μισθωτού Λόγω Συνταξιοδότησης, Συμπλήρωση 15ετίας στον Ίδιο Εργοδότη
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Ασφαλιστικές Εισφορές, Πρόγραμμα Επιχορήγησης 2011 για Επαναπρόσληψη ή Πρόσληψη 70.000 Ανέργων σε Εποχικής και Συνεχούς Λειτουργίας Καταλύματα κύρια και μη, Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικά Λεωφορεία, Απόφ.4826/190/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναδρομική Υπαγωγή σε Καθεστώς Πλήρους Ασφάλισης των Ανέργων που Συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του Άρθρ. 47 Ν.3220/2004, Εγκ. ΙΚΑ 32 /5.5.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Συμπληρωματικές Οδηγίες Σχετικά με την Ένταξη του Κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον κλάδο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Εγκ.ΙΚΑ 34/25.5.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα