ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, Μνημόνιο 2 και Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
Λύση της Σχέσης Εργασίας του Μισθωτού Λόγω Συνταξιοδότησης, Συμπλήρωση 15ετίας στον Ίδιο Εργοδότη
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Σχετικά με την Παράταση Προθεσμιών για Υποβολή Δικαιολογητικών στις Αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για Υπαγωγή Ακινήτων στις διατάξεις του Ν.3843/2010, Έγγρ. ΙΚΑ Ε41/165/11.4.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποχρεωτική Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Αυτοτελώς Απασχολούμενων, Παλαιών Ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι πριν τη 1.1.93) στο Θέαμα – Ακρόαμα Ανεξαρτήτων της Υπαγωγής τους σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης για Άλλη Επαγγελματική ους Δραστηριότητα, Έγγρ. ΙΚΑ Τ01/550

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα