ΜΑΪΟΣ 2012

Συνέπειες από τη Μεταβίβαση της Επιχείρησης
Ν.4075/2012 Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων κλπ
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Εγκ. ΙΚΑ 27, διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νέου Πίνακα
Μετατροπή Συμβάσεως Πλήρους Απασχόλησης σε Μερική

Δικηγόρων με Σχέση Έμμισθης Εντολής των Ανεξαρτήτων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων, Καθορισμός Αποδοχών Απόφ.οικ.2/17127/0022/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα