ΜΑΪΟΣ 2012

Συνέπειες από τη Μεταβίβαση της Επιχείρησης
Ν.4075/2012 Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων κλπ
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Εγκ. ΙΚΑ 27, διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νέου Πίνακα
Μετατροπή Συμβάσεως Πλήρους Απασχόλησης σε Μερική

Δεν Εφαρμόζεται η Διάταξη του άρθρ. 37 παρ.1 του ν.3996/2011 (συντ/ση λόγω γήρατος γονέων αδελφών συζύγων αναπήρων) σε Αιτήσεις που Υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011, Εγκ ΙΚΑ 23/14.3.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ειδικού Διετούς Προγράμματος για την Πρόσληψη 25.000 Ανέργων (6248/31.3.2010 ΚΥΑ) και του Ειδικού Τετραετούς Προγράμματος για την Πρόσληψη 40.000 Ανέργων (6251/31.3.2010 ΚΥΑ), Εγκ.ΙΚΑ 26/20.3.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα