ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Οι Αλλαγές για τις Αποδοχές της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ 38/Α/28.2.2012) και Ν.4046/2012 (Μνημονιακός ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012)
Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών
Χορήγηση ΕΚΑΣ
Υποβολή ΑΠΔ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων σε Βάρος των Οφειλετών
Εφαρμογή της Μετενέργειας

Άμεση Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης σε Βάρος Όλων των Οφειλετών που δεν έχουν Υπαχθεί σε Καθεστώς Ρύθμισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/1/119/15.6.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα