ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Οι Αλλαγές για τις Αποδοχές της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ 38/Α/28.2.2012) και Ν.4046/2012 (Μνημονιακός ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012)
Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών
Χορήγηση ΕΚΑΣ
Υποβολή ΑΠΔ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων σε Βάρος των Οφειλετών
Εφαρμογή της Μετενέργειας

Υπολογισμός Εισφορών για Αναγνώριση Χρόνων Ασφάλισης με Εξαγορά βάσει του ΗΑΕ 31.12.2011, Διευκρινήσεις Θεμάτων που έχουν Ανακύψει από τις Αναγνωρίσεις Πλασματικών Χρόνων Εγκ. ΙΚΑ 40 16/5/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την Εφαρμογή των Διατάξεων που Αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ Εγκ. ΙΚΑ 42/22.5.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα