ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ και Τροποποίηση της Δ6Α1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, Απόφ.ΔΑ6 1144678 ΕΞ 2012 Υπ. Οικονομικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν Δ6Α1130258ΕΞ2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ» Απόφ.ΔΑ6 1144729/ΕΞ 2012 Υπ. Οικονομικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παρακράτηση ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρ.29 του Ν.3986/2011 στα Εισοδήματα από Μισθούς Ημερομίσθια Συντάξεις και λοιπές Παροχές από 1.1.2013 ΠΟΛ 1224/21.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα