ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση της ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7.6.2013 σχετικά με τις διαδικασίες εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012 οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ, Απόφ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/18/11237/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Α. Κωδικοποίηση διατάξεων ασφαλιστικής ικανότητας μετά την 1.1.1999 ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ (Υ.Α.35/1385/99), Β. Παροχές σε χρήμα, Εγκ. ΟΑΕΕ 15/27.5.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρ.59 Ν.4264/2014 σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Εγκ. ΙΚΑ 43/28.5.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα