ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές πέραν των αναφερόμενων του Ν.4177/2013 σε τρεις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, Απόφ. Κ1-1119/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ κλπ Απόφ. 1375/19/29.4.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, Απόφ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζόμενων, άνεργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, Απόφ. 11712/760/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός τρόπου λήψης και χρήσης δεδομένων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας, σύστημα «ΑΤΛΑΣ» Απόφ. οικ. 11810/179/Φ80353/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπρόθεσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, Απόφ. οικ. 13822/1089/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων ΝΠΙΔ εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Απόφ.2/44020/0022/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα